Địa chỉ: 236 Đường Ngô Quyền, Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá

Điện thoại: 0965 276 058